بازدید معاون آموزشی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور از کانون گلستان

معاون آموزشی و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست به همراه مدیرکل این سازمان در استان گلستان در بازدید از مجتمع فرهنگی هنری کانون گرگان که با حضور مدیرکل کانون همراه بود، از نزدیک با فعالیت‌های کانون آشنا شد.