تماشاخانه سیار کانون استان خراسان رضوی؛

استقبال کودکان و نوجوانان زائر از ویژه برنامه‌ی من الغریب الی الحبیب در مسیر پیاده‌روی اربعین

ویژه برنامه‌ی من الغریب الی الحبیب در کشور عراق و در مسیر پیاده‌روی اربعین با تماشاخانه سیار کانون و با همکاری حوزه هنری کشور به اجرای فعالیت‌های متنوعی چون تئاتر، سرود، قصه گویی، تعزیه‌خوانی، نقالی خوانی و ... می پردازد. این برنامه از تاریخ ۱۸ الی ۲۴ شهریورماه هر شب بعد از نماز مغرب و عشا در مسیر پیاده‌روی اربعین برای کودکان و نوجوانان زائر وخانواده هایشان اجرا می‌شود.