تصویر- نشست "باید ها و نبایدها در نقالی و شاهنامه‌خوانی" در کانون استان تهران

شصت و پنجمین نشست انجمن قصه‌گویی کانون استان تهران، به " باید ها و نبایدها در نقالی و شاهنامه خوانی" پرداخته که در قالب نشست حضوری در مرکز شماره‌ی ۳۰ کانون استان تهران به اجرا در آمد. این نشست با حضور فهیمه باروتچی بازیگر، نقال و مدرس نقالی و حدود ۴۰ نفر از قصه گویان و اعضای انجمن قصه گویی استان، در مرکز شماره ۳۰ برگزار شد. تصاویر مربوط به این رویداد فرهنگی را در این گالری می‌بینید.