نمایشگاه آثار تابستانی اعضای مراکز فرهنگی هنری استان

نمایشگاه آثار اعضا در کارگاه‌های حضوری تابستان ۱۴۰۱ در مراکز فرهنگی هنری استان برگزار شد.

نمایشگاه آثار اعضا شرکت کننده در کارگاه‌های فرهنگی، هنری و ادبی مراکز کانون استان در تابستان ۱۴۰۱ بعد از دو سال شیوع کرونا با استقبال بسیار خوب اعضا همراه بود.