تصویر - برگزاری دورهمی‌های شاداب و صمیمی قصه‌گویی در مراکز کانون استان تهران (بخش سوم)

در راستای برگزاری بیست و چهارمین جشنواره‌ی بین‌المللی قصه‌گویی، مراکز کانون استان تهران این روزها شاهد اجرای ویژه‌برنامه‌هایی تحت عنوان "دورهمی قصه‌گویی" هستند. این دورهمی‌ها به همت مراکز و با حضور اعضا، والدین، مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها با هدف کشف توانایی‌های اعضا و تقویت و تشویق آنان در حوزه‌ی قصه و قصه‌گویی برگزار می‌شود.  در این گزارش، بخش سوم تصاویر این دورهمی‌ها را مشاهده می‌کنید.