بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در بخش استانی اردبیل از نگاهی دیگر

بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در بخش استانی اردبیل که از صبح روز یک‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ در سالن آمفی تئاتر استاد جعفر ابراهیمی(شاهد) آغاز شده بود، با رقابت قصه‌گویان در بخش‌های مختلف ادامه یافت.