روز دوم و آیین اختتامیه جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری خراسان جنوبی از نگاه دوربین

ظهر امروز ۲۴ مهرم ماه ۱۴۰۱ طی آیین اختتامیه مرحله‌ی استانی جشنواره قصه‌گویی در بخش‌های ملی، آیینی و سنتی، بخش پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها و زبان اشاره معرفی شدند.