هفته پدافند غیرعامل در کانون پرورش فکری لرستان

همزمان با هفته پدافندغیر عامل برنامه های مختلفی در مراکز کانون کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان سراسر استان لرستان برگزار شد. براساس این گزارش: برگزاری جلسات تخصصی با دعوت از کارشناسان، جلسات پرسش و پاسخ و ... از جمله برنامه های اجرا شده دراین هفته بودند.