بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی؛

نشست علمی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی مرحله ی منطقه ای ۴ کشور

نشست علمی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی مرحله ی منطقه ای ۴ کشور با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران استان ها، مربیان، کارشناسان، داوران و قصه گویان ۶ استان بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.