مراکز کانون لرستان در پنجمین روز هفته کتاب به روایت تصویر

همزمان با پنجمین روز هفته کتاب، مراکز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان لرستان برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی را با حضور اعضا و دانش آموزان برگزارکردند.