هفته کتاب در مراکز کانون پرورش فکری آذربایجان‌غربی (گزارش سوم)

مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان‌غربی در طی هفته کتاب ۱۴۰۱ برنامه‌های متنوعی را در مدارس و مراکز کانون سراسر استان برای کودکان و نوجوانان اجرا کردند.