ویژه برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج در مراکز کانون استان اردبیل

برنامه‌های بزرگداشت هفته بسیج با تاکید بر تبیین شعار «بسیج، خدمتگزار مردم ایران» در اداره‌کل و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اجرا شد.