فعالیت های کتابخانه های سیار شهری 1 و2 کانون لرستان در خرم آباد به روایت تصویر

مربیان کتابخانه های سیار شهری 1 و2 کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان لرستان به همراه کارشناس هنری استان در مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی را اجرا کردند.