گرامیداشت هفته بسیج/مسابقه پرتاب دارت در کانون استان اردبیل

به همت پایگاه شهید نوجوان مرحمت بالازاده اداره کل کانون استان اردبیل مسابقه پرتاب دارت کارکنان و مربیان مراکز کانون اردبیل، طی روزهای ششم و هفتم آذرماه سال ۱۴۰۱، در دو گروه آقایان و بانوان برگزار شد.