ویژه برنامه جلوه های مهربانی در سنندج به روایت تصویر

ویژه برنامه جلوه های مهربانی به مناسبت روز پرستار و روز مجلس با تقدیر از مراکز موفق، تقدیر از پرستاران و اعضای برگزیده مسابقه پرچم در مرکز شماره 4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.