به مناسبت روز جهانی معلولان؛

کارگاه ساخت کتاب‌های «حسی لمسی» ویژه مربیان کانون و معلمان

به مناسبت روز جهانی معلولان مربیان کانون و معلمان مدارس خاص در کارگاه ساخت کتاب‌های «حسی لمسی» برای کودکان با نیازهای ویژه در کانون پرورش فکری مرکزشماره ۳ بندرعباس(فراگیر) شرکت کردند.