برگزاری ویژه برنامه های هفته معلولین درکانون لرستان به روایت تصویر-2

برنامه های هفته معلول باشعار«با توانایی‌های متفاوت، آینده را خواهیم ساخت» در مراکز کانون و مرکز فراگیر برای بهره مندی کودکان ونوجوانان سراسر استان برنامه ریزی و در حال اجرا هستند.