چند نما از برگزاری گردهمایی مسئولان مراکز و مربیان هنری و ادبی در مجتمع کانون استان قزوین

گردهمایی مسئولان مراکز و مربیان هنری و ادبی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین با محوریت بررسی راهکارهای ارتقا عملکرد در مراکز فرهنگی و هنری استان برگزار شد.