گزارش تصویری؛

برگزاری مهرواره «بازی‌های بومی و محلی» در آذربایجان‌غربی

کتابخانه‌های سیار روستایی و شهری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان‌غربی مهرواره «بازی‌های بومی و محلی» را در مناطق تحت پوشش کانون اجرا کردند.