گزارش تصویری برگزاری آیین روزه اولی‌ها در مجتمع کانون استان قزوین

در یک برنامه مشارکتی آیین ویژه‌ای برای دختران روزه اولی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین برگزار شد.