حضور فعال کانون فارس در راه‌پیمایی روز قدس

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس با برپایی غرفه در مسیر راه‌پیمایی روز قدس در شیراز میزبان کودکان و نوجوانان شرکت کننده در راه‌پیمایی بود. اعضا و مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون در سراسر استان نیز در این مراسم حضوری فعال داشتند.