گرامیداشت روز قدس در مراکز کانون استان زنجان

به مناسبت گرامیداشت و فرارسیدن روز قدس، جمعه ۲۵ فروردین، مراسمی به همت اعضا و مربیان مرکز فرهنگی هنری سلطانیه، قیدار، زرین آباد و کتابخانه سیار قره پشتلو در جوار ارگ تاریخی گنبد برگزار شد.