مسابقه فرهنگی، هنری و ادبی «بهار تا بهار» کانون لرستان

مسابقه فرهنگی، هنری و ادبی «بهار تا بهار» توسط کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان لرستان در حال برگزاری است. این مسابقه در محورها و قالب های: ️نقاشی با عنوان(رنگ افطار)، ️کارت پستال سازی با عنوان(بهارانه)، خوشنویسی با عنوان( رمضان ماه عبادت)، عکاسی با عنوان( سفره ساده افطاری من) و️عکس نوشت با عنوان( رمضان ونوروز) می باشندکه کودکان ونوجوانان 7 تا 17 سال دراین رشته ها آثار خود را ارائه خواهند داد.