طرح کانون مدرسه در لرستان به روایت تصویر-1

دراجرای «طرح کانون مدرسه» دراستان لرستان هشت مرکز کانون در شهرهای خرم آباد، بروجرد، ازنا، دورود و الشتر فعالیت می کنند. معرفی کتاب، قصه گویی، معرفی شخصیت، معرفی وقایع و ایام، ساخت کاردستی، انجام فعالیت‌های نمایشی، نمایش فیلم، برگزرای کارگاه‌های هنری مانند: نقاشی، سفالگری، داستان و شعر و علوم و نجوم از برنامه‌های اجرایی این طرح است.