پایان سال تحصیلی و اتمام «طرح کانون مدرسه» در لرستان به روایت تصویر

در اجرای طرح کانون مدرسه، هشت مرکز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان لرستان در شهرهای خرم آباد، بروجرد، ازنا، دورود و الشتر فعالیت داشتند که با اتمام سال تحصیلی این طرح به پایان رسید و انشاالله با آغاز سال تحصیلی جدید دوباره اجرا خواهد شد.