ویژه برنامه‌های سالروز آزاد سازی خرمشهر در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری استان خراسان جنوبی به روایت تصویر

مراکز فرهنگی و هنری ثابت و سیار کانون در استان خراسان جنوبی، با هدف معرفی بیشتر حماسه بزرگ آزاد سازی خرمشهر قهرمان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کودکان ونوجوانان ویژه برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی مختلفی را با شعار «ما متحدیم» برگزار کردند.