نمایشگاه نقاشی کانون لرستان باموضوع آزادسازی خرمشهر در خرم آباد برگزار شد

نمایشگاه آثار برتر نقاشی اعضای مراکز سراسر استان با موضوع: آزادسازی خرمشهر در نگارخانه اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان لرستان در خرم آباد برپا شد.