بازدید مدیر دفتر مرکزی حراست کانون از موزه ملی هنر و ادبیات کودک

روح‌الله عباس‌نژاد مدیر دفتر مرکزی حراست کانون پس از بازدید بخش های مختلف موزه ملی هنر و ادبیات کودک ، آثار موجود در آن را بسیار تاثیرگذار توصیف کرد و خواستار توسعه و تجهیز موزه در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری شد.