جشن‌ها و ویژه برنامه‌های مراکز کانون خراسان جنوبی همزمان با عید غدیر با حضور پرشورکودکان ونوجوانان به روایت تصویر

مراکز کانون پرورش فکری خراسان جنوبی در آخرین روز های دهه امامت و ولایت و برگزاری جشن و ویژه برنامه‌های مختلف میزبان کودکان ونوجوانان مناطق شهری و روستایی تحت پوشش کانون در سطح استان بودند تا مخاطبان خود را بیشتر با این مناسبت و همچنین اعیاد بزرگ قربان و غدیر آشنا کنند.