گزارش تصویری؛

بازدید معاون توسعه منابع و پشتیبانی استانداری هرمزگان از مجتمع آفرینش و مرکز تخصصی علوم کانون بندرعباس

در تاریخ ۱۸ تیرماه محسن خاکی نهاد معاون توسعه منابع و پشتیبانی استانداری هرمزگان از مجتمع آفرینش شامل:کتابخانه، سینما کودک، کافه کتاب کودک و بخش های مختلف مرکز تخصصی علوم کانون پرورش فکری هرمزگان شامل آکواریوم، موزه سنگ ها و حشرات، اکوسیستم جانوری، فیزیک، آسمان نما و رصدخانه بازدید کرد.