حضور استاندار استان کردستان در میان کودکان و نوجوانان به روایت تصویر

دیروز همزمان با 18 تیر ماه روز ادبیات کودک و نوجوان دکتر زارعی کوشا استاندار کردستان دیگر مسئولان فرهنگی استان مهمان کودکان و نوجوانان در مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود.