بازدید سرپرست آفرینش‌های هنری و ادبی از کانون پرورش فکری زنجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان، در روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ مجتبی حاذق سرپرست آفرینش‌های هنری و ادبی به همراه آذر مشهدی کارشناس هنرهای تجسمی و مریم اسلامی کارشناس ادبی مرکز آفرینش‌های هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی بازدید یک روزه میهمان شهر مهربانی‌ها شدند.