گردهمایی یک روزه مسئولان مراکز کانون پرورش فکری خراسان جنوبی در سرایان به روایت تصویر

مدیر کل، کارشناسان و مسئولین مراکز ثابت، سیار و پستی کانون استان امروز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲ در مرکز فرهنگی و هنری کانون در شهرستان سرایان گرد هم آمدند و در خصوص مهمترین برنامه‌های پیش روی مراکز بحث و تبادل نظر کردند.