روابط عمومی کانون یزد، کودکانه می‌شود؛

دیدار مدیرکل کانون با اعضای ماهنامه کودک یزد

در راستای چشم‌انداز برنامه مردمی‌سازی دستگاهها و با هدف مشارکت اقشار جامعه ، براساس پیشنهاد واحد روابط عمومی کانون گام های اولیه با حضور کودکان و نوجوانان ماهنامه کودک یزد برداشته شد.