بازدید وزیر آموزش و پرورش از مرکز شماره۲کانون خرم آباد به روایت تصویر

وزیر آموزش و پرورش و مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همراه تعدادی از مسئولان استان و کشور از مرکز فرهنگی‌هنری کانون شماره ۲ کانون خرم آباد بازدید کردند.