موکب بچه‌های اربعین کانون پرورش فکری گلستان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ شهریور ماه همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، با برپایی موکب با عنوان« بچه‌های اربعین» به انجام فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و اسلامی می‌پردازد؛ این ویژه برنامه با همکاری گروه‌های جهادی در خیابان اربعین شهر گرگان در حال انجام است.