بازدید مدیر دفتر حراست کانون ازموکب های ایلام در مرز مهران

روح الله عباسی نژاد مدیر دفتر حراست مرکزی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، فاطمه رستگار مدیرکل کانون استان ایلام با هیئت همراه از پایگاه فرهنگی وموکب های اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در مرز بین المللی مهران بازدید و با مربیان و عوامل اجرایی به گفت و پرداختند.