گزارش تصویری از ویژه برنامه های مراکز کانون هرمزگان در ایام سوگواری در ماه محرم و صفر

مراکز کانون هرمزگان در ایام ماه محرم و صفر به مناسبت سوگواری امام حسین (ع) و ائمه اطهار به فعالیت های فرهنگی هنری و ادبی با موضوع این ایام پرداختند.