گزارش تصویری از نشست عصر شعر و داستان «چشمه مهتاب»

واحد آفرینش های ادبی کانون به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت شهریار شاعر بزرگ ایرانی نشست «چشمه مهتاب» را با حضور شاعران برجسته استان و اعضای انجمن های ادبی کانون برگزار کرد.