آئین اختتامیه خان هشتم؛ آب برگزار شد

آیین اختتامیه سومین مهرواره خان هشتم با موضوع مصرف بهینه آب در پردیس سینما هویزه مشهد با حضور مسئولین و دانش آموزان برگزار شد و برگزیدگان بخش های ادبی و قصه گویی اعلام شدند. در این آیین نشان قصه گویی به محسن داوری فرماندار مشهد به عنوان حافظ آب مشهد برای مشهدی ها و زائران و حسین اسماعیلیان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب مشهد اهدا شد.