گزارش تصویری حمایت اعضای مراکز کانون استان تهران از کودکان غزه

اعضای مراکز شماره 11، 17 و 24 از کودکان و نوجوانان غزه حمایت کردند و از آرزوی صلح و دوستی برای کودکان جهان گفتند و یاد شهید محمد حسین فهمیده و روز دانش‌آموز را گرامی داشتند.