اجتماع زینبی بانوان و کودکان شیراز در حمایت از مادران مظلوم غزه

اجتماع زینبی بانوان و کودکان شیراز و هم نوایی با مادران مظلوم غزه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی عصر دوشنبه (۸ آبان) با همراهی اداره کل کانون پرورش فکی کودکان و نوجواناناستان فارس در حرم حضرت علی‌بن‌حمزه شیراز برگزار شد.