مراسم افتتاحیه و آغاز رقابت قصه گویان در مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی هرمزگان

با آغاز مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی، قصه گویان از سراسر استان هرمزگان با هم به رقابت پرداختند.