مرحله استانی قصه گویی بیست و پنجم درلرستان به روایت تصویر-آلبوم 3

مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره قصه گویی در سالن آمفی تئاتر اداره کل کانون پرورش فکری استان لرستان در خرم آباد با اجرای قصه گویان برتر استان در حال اجرا هستند.