آئین اختتامیه مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی خراسان رضوی

اختتامیه مرحله استانی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در خراسان رضوی با اعلام ۱۷ برگزیده در بخش‌های مختلف ملی، زبان اشاره، آئینی سنتی، لبخند، کارآفرینی، غزه، سردارسلیمانی، نیروی انتظامی و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در کانون پرورش فکری شماره ۷ مشهد برگزار شد.