تقدیر از اعضای برگزیده کانون پرورش فکری با حضور استاندار گلستان

به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تعدادی از اعضای برگزیده رشته‌های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اسلامی با حضور استاندار گلستان و مدیران ارشد استانی تقدیر شد.