بخش دوم حوزه شرق استان؛

اجرای تماشاخانه‌های سیار در فاریاب، دهنو، دمشهر و کلاهی

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در ادامه سفر به استان هرمزگان در حوزه شرق در روستاهای فاریاب، دهنو، دمشهر و کلاهی با اجرای نمایش، مسابقه، بازی و سرگرمی میهمانان کودکان ونوجوانان و عموم مردم شد.