همزمان با راهپیمایی 22 بهمن:

ایستگاه نقاشی خیابانی با موضوع «بیعت با لاله ها » در سنندج به روایت تصویر

ایستگاه نقاشی خیابانی کودکان و نوجوانان با موضوع "بیعت با لاله ها" در مسیر راهپیمایی 22 بهمن سنندج توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان برپا شد و مورد استقبال کودکان و راهپیمایان قرار گرفت.