حضور تاثیرگذار مراکز فرهنگی هنری کانون گلستان در روز ۲۲ بهمن

مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان، همزمان با روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی‌هنری و ادبی در مسیر راهپیمایی، حضور تاثیرگذاری داشتند.