گزارش تصویری برگزاری مرحله استانی دومین جشنواره ملی سرود آفرینش«نغمه‌های روشن فردا» در مجتمع کانون استان قزوین

با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین بخش رقابتی مرحله استانی دومین جشنواره ملی سرود آفرینش«نغمه‌های روشن فردا» در مجتمع کانون استان قزوین برگزار شد.